¡LIQUIDACIONES FINALES!

Liquidaciones finales por vaciado de almacén.
Precios de DERRIBO
ya casi no queda nada

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Condicions Generals

Per a Compres no presencials i Compres Online

1- SISTEMA DE COMPRA NO PRESENCIAL I ONLINE A MOBLESLAGAVARRA.COM i MOBLESACTUALES.COM

Els articles disponibles per a la compra directa Online són els que disposen de preu, tenen la seva descripció i opcions, són articles en promoció i l’oferta només és vàlida en aquest sistema de compra i només per a l’article en concret tal com apareix a la foto i inclou els components indicats a la descripció, els preus indicats inclouen l’iva i la recollida a la botiga, l’enviament i muntatge indica el preu aproximadament tant a la fitxa de producte com en afegir a la cistella i pot incloure’l o no durant el procés de compra i es calcula en funció del volum, valor i lloc de muntatge, pot desistir de la compra fins a l’últim moment.
En cas de voler fer qualsevol consulta tots els nostres articles tant de la botiga online com dels catàlegs fotogàfics disposen d’un formulari de consulta integrat i accés a aquestes condicions generals, així ens arriba exactament la seva consulta sobre aquest article en concret, d’una altra manera és gairebé impossible atendre’l pel fet que amb la gran quantitat d’articles disponibles és buscar una agulla en un paller
Per poder efectuar les compres a la nostra botiga virtual podreu crear el vostre compte de client amb les dades necessàries i imprescindibles per a la formalització legal de la venda mitjançant l’opció habilitada a l’efecte anomenada creeu el vostre compte.
Si utilitzeu la nostra botiga virtual podreu gaudir dels serveis i preus que us oferim.
Alguns d’aquests serveis són:
Cistella Permanent – Qualsevol producte afegit a la cistella romandrà al fins que l’elimini, o fins que realitzi la compra.
Llibre de Adreces – Podem enviar els seus productes a altres adreces a part de la vostra! Això és perfecte per enviar regals daniversari directament a la persona que compleix anys o directament al seu apartament o adreça que li interessi i la factura a vostè privadament.
Historial de Comandes – Vegeu la relació de compres que ha realitzat amb nosaltres, etc.

LES COMPRES REALITZADES A MOBLESLAGAVARRA.COM I MOBLESACTUALES.COM, QUEDEN SOTMESES A LA NORMATIVA VIGENT I LA RESTA DE LA LEGISLACION CONCORDANT ENTENENT-SE REALITZADES LES OPERACIONS DE VENDA A MOBLESLAGAVARRA.COM I MUEB.
LES COMPRES EFECTUADES A MOBLESLAGAVARRA.COM I MOBLESACTUALES.COM ESTARAN SUBJECTES AL PAGAMENT DE L’IVA. TAMBÉ RESIDENTS EN PAÏSOS EXTRACOMUNITARIS, EXCLÒS MEMBRES DELS PAÏSOS DE LA CEE. JA QUE HO PAGUESSIN AL SEU PAIS.

2- LA VENDA DELS PRODUCTES

2.1- Les característiques dels productes, la seva disponibilitat de compra en línia i els seus preus apareixeran en pantalla. Els articles i serveis estaran disponibles per a la venda fins a fi d’existències, excepte els que es fabriquen sobre comanda, que es fabricaran expressament per a vostè i tindran un termini de lliurament variable segons article i es concretarà abans de formalitzar la comanda via correu electrònic.
2.2- Els preus indicats a la pantalla són en euros IVA inclòs, i són els vigents, excepte error mecanogràfic.
2.3- El transport i el muntatge no està inclòs en els preus ni en els serveis dels articles que apareixen per pantalla tret que estigui especificat expressament en la seva descripció.
2.4- Les ofertes estan degudament marcades i identificades com a tal. El termini de validesa té efectivitat mentre apareixen a la pantalla.
2.5- Sota pressupost podem fer el projecte ajustat a les seves necessitats de mides, components, colors i acabats, etc., incloent la presa de mides a casa seva (només Barcelona i província) i si cal fem el projecte en 3D Renderitzat per a una perfecta visualització de la composició acabada i sense sorpreses. Aquestes vendes també es regiran per aquestes condicions generals.

3- LA FORMALITZACIÓ DE LA COMANDA

El client que vulgui fer una compra a MOBLESLAGAVARRA.COM I MOBLESACTUALES.COM haurà de visualitzar les condicions generals de compra que s’inclouen en aquest apartat. La formalització d’una comanda s’entendrà realitzada sota la total acceptació de les condicions generals de venda que conté aquesta pàgina, a aquest efecte només és possible fer-ho estant marcada la casella de verificació
També és possible fer-ho telefònicament o per correu electrònic, donant-se per entès que s’han llegit i acceptat aquestes condicions generals ja que apareixen a tots i cadascun dels articles exposats, tant a la botiga Online com als catàlegs fotogràfics.
La comanda s’entendrà com a acceptada i es procedirà a la seva activació un cop hàgim rebut l’import mitjançant les formes de pagament habilitades per tal que apareixeran en el procés de compra ja sigui a la web, per correu electrònic o telèfon, aquestes són :
Targeta amb Pagament segur per passarel·la de pagament de Servired Condicions Generals 1
Transferència bancària a nom de Mobles La Gavarra SL Condicions Generals 2
Finançament sense interès fins a 10 mesos per Caixabanc amb un 5% de comissió d’obertura Condicions Generals 3

Paypal amb un càrrec fix per compra de 3,5 € més un 3,4% del total de la compra Condicions Generals 4

Finançat amb Aplaça’m finançament a l’instant Condicions Generals 5

Per a comandes no presencials i fora de la botiga Online s’atendrà mitjançant correu electrònic i atenció telefònica sota aquestes condicions.

4- SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Si no queda satisfet amb els productes adquirits perquè les seves expectatives subjectives van més enllà de les pròpies característiques i prestacions intrinseques del producte no procedirem a la seva devolució ja que aquests articles s’han fabricat exclusivament per a vostè i sobre la base de la seva comanda. Per a qualsevol possible incidència o reclamació, us recomanem que us poseu en contacte amb nosaltres per correu electrònic.

En cas d’esgotar-se l’article i no es pogués servir es donarà l’opció de compra d’un article similar o se’n tornarà l’import pagat.

La factura de lliurament té validesa com a garantia del fabricant, aquesta tindrà efecte a partir del dia que es realitza el lliurament al domicili del comprador.

Les reclamacions per possibles incidències com el producte que es lliuri avariat, equivocat, o per qualsevol altra causa susceptible de reclamació atribuïble a MOBLESLAGAVARRA.COM I MOBLESACTUALES.COM, es tractaran de la manera següent:
En el cas de sol·licitar devolució de l’import, el client ha de remetre el producte a MOBLESLAGAVARRA.COM O MOBLESACTUALES.COM, en el termini de 7 dies posteriors a la recepció de la comanda, i els costos de devolució, són a càrrec del client, ( segons Llei del 15/1/96 número 7/1996).

4a. DEVOLUCIONS, Mobles La Gavarra no acceptarà devolucions transcorreguts 14 dies naturals des de la data de recepció. En cas de produir-se la devolució fora d’aquest termini, el client correrà amb les despeses directes de la devolució.

4b. Mobles La Gavarra no acceptarà devolucions si el producte no es presenta en perfectes condicions i en el seu embalatge original en perfecte estat. L’embalatge original s’ha de protegir de manera que es rebi en perfectes condicions, i queda prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives.

4c. No s’acceptaran devolucions, canvis o abonaments deguts a possibles desperfectes o trencaments ocasionats pel transport de tercers, vegeu el punt 5.1.

4d. No s’acceptaran devolucions, canvis o adobs a causa de les expectatives subjectives que van més enllà de les pròpies característiques i prestacions intrinseques del producte, la fusta és un producte natural amb les seves pròpies característiques físiques, mecàniques i de manufactura.

4e. Tota devolució haurà d’estar autoritzada per Mobles La Gavarra. Per això el client haurà de sol·licitar a Mobles La Gavarra mitjançant un correu electrònic a info@mobleslagavarra.com un número d’autorització de la devolució (número de RMA) indicant el motiu de la devolució i el número de factura.

4f. Un cop el client hagi rebut el número de RMA farà arribar els productes a l’adreça especificada per Mobles La Gavarra. Les despeses d’aquest transport aniran a càrrec del client.

4g. Desistiment, des d’aquí podeu descarregar el formulari per emplenar-lo i enviar-lo. Formulari de desistimentCondicions Generals 6

5- Enviaments

5.1. El servei de transport, lliurament del mobiliari i si escau el servei de muntatge, sempre és realitzat per empreses totalment autònomes i independents a nosaltres, per la qual cosa aquestes empreses que presten aquests serveis, seran les úniques responsables de qualsevol dany o perjudici ocasionat al client per la prestació dels mateixos, sota l’empara de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació de transport terrestre i Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació de els Transports Terrestres.
Si la compra és amb enviament és gratuït, les empreses de logística us lliuraran la vostra comanda al portal del vostre habitatge a peu de carrer, el servei d’enviament no inclou pujar-lo al vostre domicili.
Pot donar-se la circumstància que hagi adquirit mobles amb enviament i muntatge inclòs i mobles amb només enviament inclòs, llavors pot ser que els rebi per separat i amb els sistemes de lliurament descrits anteriorment.

5.2. Les devolucions són sempre sota la seva sencera responsabilitat, no podent reclamar per pèrdua o danys en el transport a la nostra empresa.
Els articles que estiguin defectuosos a causa del transport gestionat per Mobles La Gavarra no podran ser reemplaçats si no rebem avís de la incidència abans de les 24h següents al lliurament realitzat per l’agència de transports ja que passat aquest temps deixa de tenir efecte l’assegurança contractat.

6- Garantia

6.1 Totes les informacions es donen el millor possible i segons el procés i aplicació dels nostres productes, però això no exclou el comprador de posseir coneixements propis. 6.2. Només s’atenen queixes, si es fan dins un termini de vuit dies després de rebre la mercaderia.
6.3. Els productes estan emparats sota la llei de Garanties, descarregable al final d’aquest paràgraf, per la qual cosa gaudeixen de la garantia que atorga el fabricant contra defectes de fabricació, així mateix no s’hi inclouen els desperfectes ocasionats per l’ús indegut ni les expectatives subjectives que van més enllà de les pròpies característiques i prestacions intrinseques del producte.

7- Formes de lliurament i Enviament

7.1. Mentre que el comprador està en retard de les seves obligacions, no estem obligats a servir.
7.2. El lliurament el pot triar entre aquestes opcions amb les diferents tarifes que vostè podrà escollir en el moment de formalitzar la comanda podent desistir en qualsevol moment abans d’acceptar i cursar la comanda:
Segons article:
1- Recollida pels seus mitjans a la nostra fàbrica.
2- Enviament gratuït a domicili porta a porta a través de les nostres agències de transport col·laboradores en cas que aquest article es vengui amb aquesta forma d’enviament.
3- Enviament amb transport i muntatge inclòs.
4- Pràcticament tots els productes es poden fer sota pressupost, ens pot sol·licitar pressupost en base a les mesures que necessiti així com als acabats que desitgi.

Per a qualsevol consulta podeu contactar amb nosaltres a través de correu electrònic, telèfon o en la vostra visita personal al nostre establiment.

8- Facturació

8.1. Per a la facturació són vàlids els preus que apareixen a la pantalla en el moment de formalitzar la comanda.
8.2. Els preus s’entenen IVA inclòs

ANNEX 1:

La falta de compliment d’una data de lliurament pactada només pot originar una reclamació per part del client en cas que una nova data pactada per ambdues parts sigui de nou incomplerta, en cas de la falta de compliment a causa del retard per atribuïble les empreses de transport la reclamació no serà atesa ja que entendrem que no és degut a la nostra gestió, no obstant mediarem per accelerar el lliurament.

MOBLESLAGAVARRA.COM I MOBLESACTUALES.COM, declina tota responsabilitat sobre drets a tercers, originats a partir del lliurament del material.

La data vàlida per a la realització de les factures i el preu de compra dels nostres productes serà la de recepció del FAX o pagament mitjançant transferència bancària a MOBLESLAGAVARRA SL.

Les desviacions d’aquestes condicions de venda, sobretot la validesa de referència del comprador, necessiten la nostra autorització expressa escrita.

Tots els nostres productes poden patir millores tècniques, canvi en el color o la disponibilitat sense previ avís.
A la mercaderia lliurada ha de respectar drets a tercers. El desenvolupament continu i demandes dels productes i confiabilitat poden portar que algunes característiques tècniques canviïn respecte al moment de la impressió, en aquest cas servim el model següent.

Nota: A causa de la gran quantitat de productes de què disposem i mostrem a la web podria ser que alguna fotografia o preu no es correspongués amb l’article, si fos el cas vostès serien degudament informats, encara que en realitzar la compra vostè accepta aquestes condicions.

Aquestes condicions generals es regiran i interpretaran dacord amb les Lleis dEspanya, i se sotmetrà a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona.

Mobleslagavarra.com i Moblesactuales.com són marques comercials de
Mobles La Gavarra, SL CIF.B-66193426

Llei de Garanties 2003Condicions Generals 6[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Desplaça cap amunt